Průvan v hlavě aneb brainstorming jako kreativní technika

Brainstorming patří mezi kreativní techniky. Cílem této metody je vygenerovat co nejvíce nápadů. Brainstorming může provádět člověk sám, ale může obohatit i činnost celého týmu. Není to však činnost nahodilá – má svá pravidla, kterých by se lidé měli držet, chtějí-li dosáhnout dobrých výsledků. Lidé si často pletou brainstorming s diskusemi a společnými úvahami nad tématem. Brainstorming si ale neklade za cíl systematickou diskusi, spíše naopak – při brainstormingu si mohou lidé bez jakékoli cenzury sdělovat jakékoli nápady k určitému tématu, a to i ty nejbláznivější. Hodnocení a diskuse je až dalším bodem.

Brainstorming se provádí tak, že si napíšete otázku, na kterou hledáte odpověď, nastavíte si budík či minutku na konkrétní čas a na papír během této doby sepisujete vše, co vám přijde ke konkrétnímu tématu na mysl. Při brainstormingu hraje roli spíše kvantita myšlenek, nikoli kvalita. Nikdy nevíte, zda nemůže zdánlivě zcestná myšlenka přispět k prosazení myšlenky správné. Své nápady během psaní nijak nehodnoťte – kreativita potřebuje prostor. Vyčerpejte celou stanovenou dobu – když nevíte, co psát, prostě si na papír kreslete. Když se provádí brainstorming ve skupině, je třeba jmenovat moderátora, který se stará především o to, aby sezení probíhalo tak, jak má a aby nikdo nehodnotil cizí myšlenky negativně. Skupinový brainstorming je často účinnější než individuální – víc hlav víc ví.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Zeit zu Leben - německý magazín o osobním rozvoji, řízení, kariéry a psychologii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zeit zu Leben