Programy pro řízení kariéry zvyšují produktivitu práce

Mnoho společností již využívá tzv. programy pro řízení kariéry, díky nimž mohou přijmout a udržet si nejtalentovanější zaměstnance. Podle jedné provedené studie mají firmy, které tyto programy neuplatňují, mnohem větší obrat zaměstnanců (tj. poměr zaměstnanců, kteří jsou přijati k těm, kteří z firmy odejdou nebo jsou propuštěni), takže mnohdy z nich odcházejí ti nejperspektivnější.

Úspěšné programy rozvoje kariéry se zaměřují zejména na dlouhodobou perspektivu zaměstnanců a dají se rozdělit na dva typy: aktivní řízení a pasivní řízení. Mezi programy pasivního řízení patří kontroly výkonnosti a stanovování cílů, programy aktivního řízení kariéry zahrnují firemní školení, stáže v zahraničí a možnost povýšení.

Jedním z konkrétních příkladů těchto programů je například program intenzivního zahraničního školení v oboru e-komerce, který uplatňuje **Citibank**.
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal