Produktový manažer a product owner (2/2): Proč potřebujete mít oba

V předchozím článku jsme viděli, čím se zabývá produktový manažer. Nyní se podívejme, jak to je s product ownerem („vlastníkem produktu“). Některé společnosti tuto roli spojují v jediné osobě. Jak však společnost roste, potřeba oddělení těchto rolí se zvyšuje, protože různorodost odpovědností se začnou jasně ukazovat.

Ilustrační snímek

Co dělá product owner

Product owneři uvádějí do života vizi ohledně daného produktu. Jejich úkolem je zajistit, aby věci probíhaly dobře na taktické úrovni. Nezabývají se strategickými úvahami – to je práce produktových manažerů. Product owneři se podílejí na vzniku a implementaci svého projektu, kterým je konkrétní produkt. Celý vývoj také monitorují.

Úloha product ownera se objevila v souvislosti s agilní metodikou scrum, používanou pro vývoj produktů. Product owner ve scrumu dohlíží na zatím nesplněné úkoly, které mají vývojáři splnit. Má na starosti backlog, což je seznam zadání a úkolů, které je třeba dokončit, aby se dodala nějaká nová funkce daného produktu.

Produktový manažer připravuje plány a úkoly, product owner pak pomáhá vývojovému týmu tyto úkoly splnit. Vlastník produktu má volnost v tom, jak nastaví praktickou spolupráci a jak bude podporovat vývojářské úsilí. Koordinuje porady, koordinuje i dema a zařizuje testování.

Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?

Produktový manažer je pracovní role, zatímco product owner bývá někdy spíše jen role, kterou na sebe vezme jeden člen vývojářského týmu. Základními úkoly product ownera tedy totiž jsou neustálá komunikace a podpora ostatních. Jeho cílem je, aby pro ostatní bylo snazší plnit zadané úkoly, tvrdí článek na webu business2community.com.

Proč jsou potřeba obě role?

Pokud nemáte product ownera na plný úvazek, může ve vývojářském týmu chybět komunikace. Důvodem je, že produktový manažer má řadu externích povinností, a proto má jen na komunikaci s vývojáři a pomoc při řešení jejich problémů jen omezený čas.

A na druhou stranu, když je do vývoje příliš zapojen projektový manažer, trpí tím zákazníci a může se také stát, že daný pracovník nebude stíhat sledovat vývoj na trhu.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Produktový manažer a product owner (1/2): Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Aktuální

Produktový manažer a product owner (2/2): Proč potřebujete mít oba