Proč ve firmě potřebujete důvěru a 3 způsoby, jak ji vypěstovat

Zhruba před 10 lety začal americký ekonom a neurovědec Paul Zak měřit mozkovou aktivitu lidí při práci. Jeho objevem se dá vysvětlit, proč některé organizace mají lepší výsledky než ostatní.

Ilustrační snímek

Podle Zaka (a článku na webu quickbase.com) pracují lidé efektivněji, když působí v organizaci, jejíž kultura podporuje důvěru mezi spolupracovníky. Nesmějí mít strach, který mohou mít, pokud například pracují ve firmě, kde je každý bez milosti propuštěn za sebemenší chybu.

Prostě musíte lidem dovolit dělat chyby, chcete-li inovace. Pro inovace je totiž nezbytné jít do určitého rizika. Ujistěte se proto, že vaši lidé vědí, že riskovat je v pořádku.

Zak popsal, jak v případě, že si lidé důvěřují, jejich mozky produkují oxytocin. Tato chemikálie následně vede k reciproční důvěře ze strany ostatních, když nás vnímají jako důvěryhodné. V podstatě lze říct, že oxytocin může za to, že pravidlo „Chovej se k ostatním hezky a oni se budou chovat hezky k tobě“ funguje.

Důvěra snižuje tření, které během ekonomických aktivit vzniká i na úrovni celých ekonomik. Co byste tedy měli dělat, když mezi vašimi zaměstnanci schází důvěra?

1) Žádný strach

Lidé si na strach brzy zvyknou. Příliš mnoho stresu však zabraňuje uvolňování oxytocinu. Lidé začínají být sobečtí a vyžadují od svých kolegů stále více a více.

2) Inkluze

Lídři by měli s ostatními pravidelně sdílet informace. Také by měli naslouchat protichůdným názorům. Právě to jsou totiž způsoby, jak můžete kulturu na pracovišti učinit o něco férovější.

3) Sdílené cíle

Chronický stres může vést k nemocem – od depresí až po cukrovku. Pokud nevíte, jaké plány vaše firma nebo váš šéf má, bude vás to stresovat. Nebudete totiž rozumět tomu, proč se dějí změny, které se dějí.

Proto je mnohem lepší svolat tým dohromady a všechny své kolegy vlastně i motivovat tím, že je důkladně informujete a věci s nimi prodiskutujete.

Podívejte se na TED talk Paula Zaka z roku 2011, v němž se zabývá vlivem oxytocinu na důvěru a morálku v celé společnosti.

-jk-

Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog
Zobrazit přehled článků ze zdroje QuickBase Blog - The Fast Track