Proč ta změna?

Ilustrační snímek

Změny nejsou příjemné ani pro manažery ani pro zaměstnance. Můžete je však zvládnout a využít k dosahování lepších výsledků. Klíčem k tomu je, aby si manažer odpovědný za řízení změn uvědomil, že neexistuje žádný perfektní způsob, jak komunikovat změny. Je zkrátka třeba podporovat otevřenou komunikaci oběma směry. Pomohou vám k tomu následující kroky.

Mluvte srozumitelně

Informace zaměstnancům předávejte tak, aby jim rozuměli. Pozor na žargon a příliš vágní vyjadřování. Musíte vědět, jaký je smysl celého procesu změny.

Zjistěte podrobnosti

Zaměstnanci od vás potřebují slyšet, proč dochází k dané změně. Vy proto musíte předem zjistit podrobnosti a teprve poté přijít za svými lidmi s tím, že musí nastat změna.

Neotálejte se sdílením informací

Zaměstnanci by se měli o změně neměli dozvědět z žádného jiného zdroje než od vás. Informujte je proto co nejdříve to bude možné. Zároveň si dávejte pozor, abyste je zbytečně nezavalovali informacemi, které pro ně nejsou relevantní.

Nepodceňujte délku doby potřebné k zavedení změny

Zvyk je železná košile a vaši lidé potřebují čas. Nemůžete čekat změny hned.

Komunikujte více kanály

Například e-maily se snadno ztratí nebo přehlédnou. Manažer by proto měl pracovat s více médii, aby se ujistil, že jeho podřízení budou mít všechny potřebné informace.

Nepleťte si procesy s komunikací

Procesy související se zaváděním změny, včetně například porad, mohou být efektivními komunikačními nástroji. Je však třeba pracovat s nimi v kontextu komunikace změny, která by měla mít předem jasně vymezený obsah.

Umožněte zapojení zaměstnanců

Možnost sdílet obavy, ptát se a přicházet s vlastními nápady zaměstnancům výrazně usnadní přijetí změny. Dejte jim proto možnost mluvit a aktivně se zapojit do procesu změny.

-kk-

Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog
Zobrazit přehled článků ze zdroje QuickBase Blog - The Fast Track