Proč se rozhodujete špatně?

Ilustrační snímek

Každý z nás někdy udělá špatné rozhodnutí, i když má ten nejlepší záměr. K nejčastějším příčinám patří nedostatek času a informací. A na jaké další příčiny špatného rozhodování byste si měli dát pozor? Na tuto otázku se zaměřili američtí konzultanti Jack Zenger a Joseph Folkman, kteří podrobili analýze výstupy z 360stupňových vazeb od více než 50 tisíc lídrů. Záměry svého výzkumu publikovali na serveru Harvard Business Review.

1. Lenost

Patří sem neschopnost ověřovat informace a více se zapojit. Líní lídři se často rozhodují špatně proto, že příliš spoléhají na minulou zkušenost.

2. Nepřipravenost na nečekané události

Většina lidí má tendenci vyhýbat se negativním věcem. Negativní věci se ale dějí a my je musíme umět předvídat. U každého rozhodnutí byste měli zvážit, jaké případné problémy mohou nastat.

3. Nerozhodnost

Neschopnost se rozhodnout je většinou ještě horší než špatné rozhodnutí. Nikdy nebudete umí úplně všechny informace. Podívejte se proto na fakta, která máte, zvažte rizika a jednejte.

4. Ustrnutí v minulosti

Používáte-li již dlouho stále stejná data a postupy, zkuste se více rozhlédnout kolem sebe. Vaše předpoklady již nemusí být aktuální.

5. Chybějící strategie

Špatná rozhodnutí plynou také z neschopnosti vidět problémy ve světle určité celkové strategie. Vaše řešení musí dávat smysl nejen vám, ale vaší organizaci.

6. Nesamostatnost

Když budete stále čekat, až vaše rozhodnutí posvětí někdo další, můžete čekat věčně. Efektivní rozhodování vyžaduje samostatnost.

7. Neschopnost budovat vztahy

Řada rozhodnutí vyžaduje spolupráci s lidmi, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti. Mnohdy však tyto lidi nezapojujeme, protože je neumíme nebo nechceme oslovit. Snaha získat uznání za dobré rozhodnutí jen proto sebe se tak může vymstít.

8. Neschopnost vysvětlit rozhodnutí

Dobrá rozhodnutí se stávají špatnými ve chvíli, kdy jim zúčastnění lidé nerozumějí nebo o nich nevědí. Schopnost komunikovat o rozhodnutích a umět je vysvětlit je stejně důležitá, jako učinit dobré rozhodnutí.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review