Proč noví manažeři selhávají?

Přechod do manažerské pozice není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Řada nových manažerů také neuspěje. Proč? Článek na serveru US News shrnul základní příčiny selhání nově povýšených manažerů. Přehled může být užitečný nejen potenciálním zájemcům o manažerské role, ale především jejich nadřízeným.

1. Nedostatečný trénink

Špatný manažer je často chybou zaměstnavatele, nikoli zaměstnance.

2. Špatné komunikační dovednosti

Manažer musí umět nejen mluvit, ale i naslouchat. Jeho role vyžaduje také vyšší míru důvěryhodnosti než u řadového zaměstnance.

3. Předstírání „jednoho z nich“

Je v pořádku být na podřízené milý, nikoli si je však připouštět příliš k tělu a předstírat, že manažer a jeho podřízení jsou na stejné úrovni.

4. Mikropohled místo makropohledu

Často se stává, že nový manažer se místo širších záležitostí zabývá stejnými úkoly jako dosud. Zejména zde je zapotřebí pomoci vyšších manažerů s přechodem do manažerské role.

5. Neschopnost získat si důvěru

Manažer potřebuje důvěru a podporu svých lidí. Nový manažer se však většinou snaží rychle dokázat, že byl vybrán správně, a tudíž se více soustředí na práci než na bližší seznámení s lidmi. Pak zjišťuje, že když nemá podřízené na své straně, těžko může dosáhnout úspěchu.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report