Proč nepracují tak, jak by mohli?

Dokonce ani ti nejchytřejší a nejtalentovanější zaměstnanci nedokáží vždy dokončit všechnu práci. Co způsobuje nedostatky zaměstnanců, jak vylepšit jejich výkonnost? Někteří lidé pracovním dnem jen tak tak prolezou. Je dobré, být si tohoto problému vědom, a je ještě lepší zkusit s ním něco udělat. Autor zmiňuje některé možnosti níže:
- *Chybí jim dovednosti?* Mnoho pracovních pozic je velmi komplexních a podniky nezjišťují, zda lidé mají potřebné dovednosti. Mluvte se svými lidmi a zařiďte výcvik nebo výuku, která jim pomůže získat požadovanou odbornost.
- *Je jejich problémem odkládání?* Zkuste rozdělit jejich práci do menších řiditelných kroků. Velká sousta způsobují odkládání a nečinnost. Nedělejte práci za ně, ale nabídněte jim dosažitelnou pomoc.
- *Jsou časté absence?* Absentismus může být způsoben tím, že jedinec nezapadne do pracovní skupiny, nebo může být způsobený externími faktory, o kterých nevíte. Zjistěte, proč pracovních chybí, ledacos se vyjasní.
- *Mají osobní problémy?* Jestliže měl pracovník dobré pracovní výkony, měli byste zjistit, zda jej něco v jeho soukromí nerozptyluje. Nabídněte mu doporučení profesionální pomoci nebo dočasně rozdělte jeho povinnosti.
- *Jsou demotivovaní?* Plat není dostatečná motivace. Důležité je vědět, co koho motivuje, a dodávat jim elán.

-ba-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal