Proč má manažer dvě uši a jen jedna ústa

Přestože se neustále hovoří o tom, že nejdůležitější dovedností výkonného pracovníka je komunikace, většina stále přesně nenaslouchá požadavkům okolí a paradoxně se přitom domnívá, že komunikuje správně. Aktuální studie společnosti NFI Research provedená mezi americkými manažery odhalila, že o správnosti své komunikace s podřízenými je přesvědčeno celých 92 procent respondentů. Z celkového počtu dvou tisíc dotázaných však již odpovědělo pouze 59 procent, že s nimi uspokojivě komunikovali jejich nadřízení.

Studie dospěla k obecnému závěru, že manažeři dobře komunikují se svými podřízenými. Naslouchání a chápání názorů podřízených jim ale dělá problémy. Jeden z dotázaných to okomentoval poznámkou, že jistě existoval důvod, proč byly manažerům dány dvě uši, ale jen jedna ústa.

Jedním z nejzásadnějších problémů manažerské komunikace je nedostatek času. Většina manažerů sice má denní rozpisy úkolů, jen zřídkakdy je ale všechny splní a seznam tak stále narůstá. Komunikuje proto jen s úzkým okruhem podřízených. V této souvislosti je třeba uvědomit si, že měřítkem úspěšnosti komunikace s podřízenými je způsob, jímž ji vnímají podřízení. Podřízení musejí být vedeni k tomu, aby se zajímali o širší souvislosti.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com