Problém jménem prezentismus

Vedle absentismu se jako problém související se snižováním produktivity kvůli zaměstnancům, kteří nepracují, začíná stále častěji hovořit o prezentismu. Prezentismem se rozumí situace, kdy zaměstnanec je v práci sice fyzicky přítomen, nepracuje však takovým způsobem, aby se dalo hovořit o produktivitě. Nejčastějšími zdroji prezentismu jsou fyzické problémy (nevolnost, vyčerpání), psychické problémy (neschopnost soustředit se, deprese) nebo problémy doma (péče o děti nebo rodiče). Způsobovat jej může i tzv. vyhoření zaměstnanců – vyčerpání fyzických i psychických sil při plnění nereálných pracovních požadavků.

Jen ve Spojených státech stojí podle aktuálních dat prezentismus firmy ročně asi 150 miliard dolarů. Pokud se tedy domníváte, že vaše oddělení lidských zdrojů má tento problém pod kontrolou, zamyslete se ještě jednou. V řadě případů totiž oddělení lidských zdrojů nepovažují řešení prezentismu za svou odpovědnost nebo si jej jako problém nechtějí připustit. Jako mnoho dalších problémů na pracovišti může však neřízený prezentismus způsobit vážné škody. Nebudete-li prezenstismu předcházet, snažit se o jeho minimalizaci a řízení, může u zaměstnanců přerůst v deprese, zvýšenou konzumaci léků, častější pracovní neschopnost či vyšší náklady na zdravotní péči. Může tedy firmě ublížit daleko více než tradiční absentismus. Odborníci odhadují, že jde v průměru o více než sedmkrát větší problém.

Řízení stresu zaměstnanců, strachu z nedostatečné výkonnosti a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem není jen úkolem pro HR. Lidské zdroje očekávají řešení těchto problémů spíše od liniových manažerů. Prezentismus by měl být ve firmách každopádně řešen se stejným zájmem jako široká oblast fluktuace zaměstnanců nebo nákladů na zdravotní péči o zaměstnance. Je třeba mít na paměti, že prezentismus není jen zdravotní problém, ale může pramenit i s finančních těžkostí nebo rodinných problémů jedince, které mohou ovlivnit výkonnost celých pracovních skupin. Zabývat by se jím mělo nejvyšší vedení firem, firmy by měly nabízet svým zaměstnancům včasnou pomoc. Snažte se vyvarovat situací, kdy si firma uvědomí problém s prezentismem až ve chvíli propuknutí osobní krize u někoho na nejvyšším postu.

-kk-

Zdroj: ChiefExecutive.net - americký magazín pro top manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ChiefExecutive.net