Příprava na konflikt se vyplatí

K týmové práci patří také konflikty. I když to jsou většinou nepříjemné situace, mohou pro tým být i zdravé. Vedoucí týmů by však měli chápat, jak konflikty vznikají, kdy do nich vstoupit a jak jim předcházet. Zavedení postupů pro řízení konfliktů předem se vyplatí, protože konflikty přijdou a bude je pak možné řešit efektivněji.

Předem byste například měli zajistit, aby celý tým sdílel tentýž účel, hodnoty a identitu. Tým by měl již při svém vzniku diskutovat o společném účelu a shodnout se na něm. Své normy by si pak měl průběžně připomínat.

Nenechávejte konflikty bez řešení

Nejčastější týmové konflikty se týkají pracovních úkolů, norem a procesů. Důležité je nepřehlížet je a zasáhnout včas. Když vznikne konflikt, ve hře bývají emoce, což může znemožnit řešení situace. Pokud však konflikt nebude řešen ani vzápětí, může to vést ke zraněným citům a dlouhodobé nelibosti. Pro vedoucí týmů je proto stěžejní, aby dobře znali dynamiku týmu a vnímali dopady neshod mezi jednotlivými členy.

Soustřeďte se na týmové normy

Když už konflikt proběhne, začněte jej řešit tím, že odkážete k něčemu, na čem jste se v minulosti shodli. Mohou to být explicitní i implicitní týmové normy. Pokud jste o týmových normách dosud společně nediskutovali, nastal vhodný čas. Dávejte si ale pozor, abyste diskusi nevedli jen kolem konfliktu, který nastal. Soustřeďte se na vymezení pravidel, abyste mohli jít dál.

Najděte společnou shodu

Posledním úkolem vedoucího týmu je pomoci rozkmotřeným spolupracovníkům znovu najít shodu. Klíčem k úspěchu je respektovat obě strany a důvody jejich chování. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, spočívá v diskusi. Obě strany by měly dostat stejný prostor k vyjádření. Pak přichází na řadu hledání kompromisu, který bude odrážet společné hodnoty. Konečného zacelení rad docílíte opětným zapojením do práce. Dejte svým lidem relativně jednoduchý úkol, který jim pomůže obnovit důvěru v tým. Jděte příkladem.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review