Prezentace po prezentaci

Když vyzvete po skončení prezentace publikum k pokládání otázek, získáte skvělou příležitost posílit své sdělení a prodat své myšlenky. Posluchači navíc neodejdou z vaší prezentace bez pochopení vaší řeči. „Prezentace po prezentaci“ je proto stejně důležitá část, jako vaše řeč. Článek nabízí několik doporučení, jak efektivně zvládnout otázky.

O možnosti pokládat otázky po skončení prezentace informujte posluchače hned na začátku. Pokud vaši řeč bude uvádět někdo jiný, pověřte ho tím. Dávejte najevo svůj zájem o otázky. Neobávejte se vyzvat publikum otázkou: „Kdo má první dotaz?¨“ Když se nikdo neodhodlá k otázce, začněte sami. Nejlepší způsob je věta jako: „Nejčastěji se mě lidé ptají…“ Nakonec se nezapomeňte zeptat, zda má ještě někdo nějaký dotaz a tepce pak prezentaci ukončit.

Vždy se dívejte na osobu, která pokládá otázku a nezapomeňte otázku zopakovat, zejména před početným publikem a potřebujete-li krátký čas na rozmyšlenou. Při odpovědi na otázku již nevěnujte svůj pohled pouze dotazovateli, ale celému auditoriu. Teprve až domluvíte se znovu podívejte pouze na dotyčnou osobu, abyste se přesvědčili, že jí vaše odpověď stačila.

Odpovídejte stručně a k věci. Nepořádejte druhou přednášku. Dlouhé odpovědi publikum nudí, takže pak ztrácí pozornost. Dávejte si pozor na útočné otázky typu: „Co děláte se všemi těmi penězi ze zvýšených zisků?“ Odpovězte rázně stylem: „Chápu vaši frustraci z nárůstu cen. Ve skutečnosti se ptáte, proč takové změny…“

Někdy se vám může také stát, že některý z posluchačů namísto otázky začne s vlastní přednáškou. Nezakazujte mu promluvit, ale pozorujte tempo jeho výkladu a v příhodné pauze mu poděkujte za postřeh.

Nehodnoťte jednotlivé otázky. Když jednomu posluchači řeknete, že je to dobrá otázka a dalšímu nikoli, můžete odradit ostatní od pokládání dalších otázek. Nakonec všechny položené otázky shrňte. Po celou dobu udržujte kontrolu nad vedením diskuse. Předem se připravte na otázky, které je možné očekávat.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher