Prezentace: Neskrývejte se za vizuální doplňky

Už jste navštívili prezentaci, kde spíkr pouze četl text z powerpointových slidů? Pravděpodobně jste pak přemýšleli, proč vám jen příslušný materiál nerozdal a nenechal vás jít domů. PowerPoint a další vizuální programy jsou nástroje, které by měly prezentaci doplňovat. Řada prezentérů se však za vizuální prvky skrývá, a vyhýbá se tak bližší interakci s publikem.

- Stůjte a dívejte se na publikum. Někteří přednášející si sednou za stůl a po dobu celé prezentace jen hledí do obrazovky a mačkají tlačítka na klávesnici. I když se občas otočí k publiku, je to nepříjemné. Sezení obecně snižuje autoritu a znesnadňuje oční kontakt. Správně byste měli stát čelem k publiku, aby vás všichni dobře viděli. Na obrazovku se dívat nemusíte, dokud nechcete něco zdůraznit. V takovém případě vám pomůže laserové ukazovátko.

- Používejte dálkové zařízení. Ukazovátka a další pomůcky usnadní prezentaci tím, že vás odpoutají od počítače. V dnešní době dokáží na dálku přepínat mezi slidy, vypínat obrazovku, hýbat kurzorem apod. Dají se navíc sehnat za přijatelné ceny.

- Používejte poznámky. Vytiskněte si prezentaci na papír, abyste nemuseli stále sledovat obrazovku. Poznámky si položte na stůl, kam budete moci v případě potřeby nahlédnout, nemějte je stále v ruce a nečtěte.

- Používejte PowerPoint tak, aby vám pomáhal. Prezentaci sestavte tak, aby byla pro příjemce stravitelná. Vyhněte se například tomu, že ji celou postavíte na výpisu jednotlivých bodů pod sebou. Body příliš nezaujmou a nedokáží předat sdělení tak, jako bližší vysvětlení.

- Neexistuje jen PowerPoint. Dobrou prezentaci můžete předvést i s pouhou tabulí. Tato stará metoda se osvědčila a stále dokáže publikum spontánně zapojit. Pokud byste měli pocit, že publikum takto všechno nepochytí, můžete na konci rozdat písemné materiály.

Vizuální prvky mohou prezentace obohatit a pomoci publiku setřídit myšlenky v celek. Na druhou stranu však mohou být i nepraktické, rozptylovat a nudit, což prezentaci připraví o živost a spontánnost. Využívejte je proto

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How