Přesvědčivost vyžaduje sebedůvěru i znalosti

Jedna z definic úspěšného prodeje zní: „Prodej je umění vytvářet touhu v mysli kupujícího a uspokojování této touhy tak, aby to bylo výhodné pro kupujícího i prodávajícího". To platí pro přesvědčování druhých obecně.

Chcete-li, aby někdo změnil své uvažování (a tudíž i chování), musíte mu umět ukázat výhody, které převáží jeho dosavadní zkušenosti. K tomu potřebujete následující dovednosti:

- Důvěra. Úspěšné přesvědčování druhých vyžaduje v první řadě důvěru v sebe sama a to, o čem přesvědčujete. Pokud nebudete věřit v to, co říkáte, nemůžete očekávat důvěru ani od jiných.

- Nadšení. Vedle důvěry ve své sdělení byste je měli dokázat také předat s nadšením a zájmem. Chcete-li přesvědčit, hledejte proto nejprve nadšení u sebe.

- Znalosti. Musíte vědět, o čem mluvíte. Ujistěte se proto, že znáte všechny informace, fakta, čísla a statistiky.

- Empatie. Snažte se dívat na věc očima druhých. Vycházejte z toho, co je pro ně důležité. Přemýšlejte, jak byste se cítili vy a co by vás přimělo změnit uvažování. Strach ze změny je třeba převážit relevantními výhodami.

- Vytrvalost. Pokud chcete přesvědčit, nevzdávejte se po prvním odmítnutí. Nebuďte však vlezlí. Pečlivě sledujte reakce druhé strany a získáte-li dojem, že příliš tlačíte na pilu, přestaňte.

- Energie. Vkládejte energii do všech svých interakcí s lidmi. Povzbudí to nadšení u druhých a pomůže přesvědčit.

- Konzistentnost. Vše, co řeknete nebo uděláte, se počítá. Je proto třeba být důsledný. Chcete-li někoho přimět k plnění slibů, plňte nejprve ty vlastní.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How