Přestaňte demotivovat své lidi

Manažery trápí věčná otázka, jak správně motivovat zaměstnance. Většina lidí nastupuje do práce s vysokou motivací. Postupem času však jejich motivace opadá. Není to proto, že by manažeři nezvládali motivaci, ale proto, že organizační postupy a s nimi i jednání managementu zaměstnance naopak demotivuje. Jak dokáže manažer spolehlivě připravit zaměstnance o motivaci?

- Překvapení ve výročním hodnocení. Manažeři si často myslí, že výroční hodnocení práce zlepšuje výkonnost. Zaměstnanci však potřebují vědět, jak pracují průběžně, v konkrétních situacích – nikoli pouze na konci roku.

- Mikromanagement. Většina lidí potřebuje k práci určitou míru autonomie. Diktování každého detailu, jak plnit úkoly, autonomii potlačuje. Manažer dává takovým chováním lidem najevo, že jsou nekompetentní a neschopní rozhodovat.

- Veřejná kritika. Když chcete kritizovat, dělejte to v soukromí. Veřejný výstup neovlivňuje negativně jen kritizovaného zaměstnance, ale i všechny přítomné.

- Vyžadování určitého chování a odměňování jiného.

- Nesplnitelné termíny. Termín, jehož splnění není reálné, zaměstnance nemotivuje k lepším výkonům.

- Zájem o zpětnou vazbu a její následná ignorace. Když zaměstnanci uvidí, že jejich názory nemají vliv, ztratí motivaci s nimi přicházet.

- Preferenční zacházení. Manažer nemusí zacházet se všemi stejně, měl by však se všemi zacházet spravedlivě.

- Prázdné fráze. Zaměstnanci jim často nerozumí, a tak nevědí, co přesně mají dělat.

Vedle výše uvedených kroků, jimiž manažeři zbavují své zaměstnance motivace, existují další mylné představy organizačního charakteru. Patří mezi ně například předpoklad, že lidé jsou postradatelní, někteří jsou hodnotnější než jiní, zaměstnancům nelze věřit nebo že se zaměstnanci neumějí správně rozhodovat.

Podpořit přirozenou motivaci svých lidí může manažer, když bude umět sdělit jednotlivcům i pracovním skupinám, co se od nich očekává. Měl by také umět ocenit a pochválit přínos zaměstnanců, poskytovat jasnou a vhodnou zpětnou vazbu, otázky výkonnosti řešit odhodlaně a s respektem, odstraňovat překážky a umět se postavit za tým. Důležité je také sdílet se zaměstnanci firemní data, aby si mohli o firmě udělat celkový obrázek.

-kk-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com