Přemýšlením k lepším výkonům

Téměř každý má touhu se stále zlepšovat v tom co dělá, v rámci svých možností, a dosáhnout úspěchu. Bohužel to není snadné. Když už si vytyčíme bod, kterého chceme dosáhnout a začneme na tom pracovat, často se stává, že je vše jinak – protože okolnosti se, zvlášť ve světě businessu, rychle mění. Tam kde jednou byla vysněná meta jsou jen nejistá řešení a částečný úspěch. A tak zkoušíme znovu a znovu, což s sebou může nést frustraci a pochybení.

Naštěstí ti, kteří se – v našem případě v náboru zaměstnanců – snaží zlepšit, mohou využít zásad, které jim pomohou. Představím vám pět z nich.

1. Ptejte se

Nenechte se ukolébat tituly a ptejte se prostě „jak“ a „proč“ dokud nedostanete uspokojivou odpovědi – rozumná, praktická řešení a představy, zdravou debatu .

2. Používejte různé metody

Berte v úvahu následující faktory:

- pozici

- urgentnost

- dostupné metodiky

- co dříve fungovalo a co ne

- vaše odvětví, atd.

Vyvarujte se používání stejné metodiky. Posuzujte možnosti jinýma očima ve smyslu co bude pro danou situaci nejlepší. Nedělejte to tak, jak je to „in“, dělejte to tak, jak si myslíte, že je to správně.

3. Netrapte se s diversitou

Přijmutí „nejlepšího“ kandidáta je zásadou, ale to co je např. politicky korektní nemusí být to nejlepší pro váš business. Čím více zakořeněný princip, tím více ho prověřuji. Vzít toho „nejlepšího“, tj. nejvíce kvalifikovaného nemusí být, v rámci mých principů, ta nejlepší volba.

4. Učte se a předávejte

Málo z nás je dobrých ve všem. Máte pocit, že máte v něčem mezery? Vyhlédněte si kurz, seminář, absolvujte jej a zkuste informace předat dál (například partnerovi).

5. Měňte věci

V naší společnosti není změna moc vítána. Nejsou to ti silní, ale ti přizpůsobiví, kteří tady přežívají nejlépe! Buďte tím, kdo změny vytváří, budete je pak i vy lépe akceptovat a využívat pro sebe.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net