Překonejte úskalí práce z domova

Zavedení práce z domova, například pro obchodní zástupce, může být pro firmu velmi přínosné. Je však důležité zajistit, aby se zaměstnanci pracující mimo kanceláře nedopouštěli zbytečných chyb, které povedou k neefektivním pracovním výkonům. Prvním úskalím je vyvážení práce a soukromého života. Firma by měla jasně zdůraznit, že od „domácích“ zaměstnanců očekává stejně dlouhou pracovní dobu jako od ostatních a nevyžaduje, aby pracovali nepřetržitě. Další problémy pak mohou nastat v následujících oblastech:

- Příliš mnoho vyrušení. Efektivní práce z domova vyžaduje silnou disciplínu. Je třeba, aby se zaměstnanci naučili rozvrhovat svůj čas a sdíleli své časové plány s nadřízenými.

- Ztráta kontaktu s firmou. Udržujte pravidelnou komunikaci o tom, co se děje ve firmě. Zaveďte blog nebo pravidelné telekonference.

- Zvyšování nákladů. Práce z domova má pro firmy být úsporou nákladů. Je proto třeba vymezit striktní limity a informovat zaměstnance pracující na dálku, jaké náklady za ně můžete a nemůžete hradit.

- Ztráta angažovanosti a možností rozvoje. Zaměstnanci pracující mimo kancelář by neměli přicházet o pravidelná koučovací sezení a další možnosti rozvoje, aby mohli dosahovat optimální výkonnosti.

-kk-

Zdroj: BusinessBrief.com - americký informační portál o byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessBrief.com