Přednášející, buďte sami sebou

Je čas přestat se schovávat za maskou, když přednášíte. Snažte se brát projev na veřejnosti jako možnost zkoumat své osobní hranice a limity a také jako příležitost být sami sebou. Firmy investují každý rok miliony a posílají své manažery, školitele a obchodní zástupce na kurzy mluvčích. Většina z nich však pouze opravuje vnější prvky, například využití očního kontaktu, gest, pohybů těla a hlasové modulace.

Pokud máte štěstí a pracujete s dobrým koučem, naučíte se uplatnit a využívat také svoji osobní energii. Autor článku radí svým žákům, aby pracovali se třemi úrovněmi, které integrují nástroje a náhledy ze světa herců, osobní transformace a dynamiku daného kolektivu:

- Úroveň zručnosti. Zde zkoumáte základní dovednosti přednášejícího, jako jsou využití hlasu, pohybů těla, gest, vizuálního kontaktu a osobní energie.

- Úroveň napojení. Pozdvihuje schopnost spojit s publikem na hlubší úrovni. Zde je nasnadě integrovat příběhy a humor za účelem tvarování obsahu. V této části je největší šance zlomit „odpor“ publika. Ovládnutí těchto dovedností znamená rozdíl mezi začátečníkem a pokročilým mluvčím.

- Úroveň toku. Na této úrovni zjišťujte, jak získat potřebnou odezvu od publika. Zde je třeba si položit otázky typu: jaké jsou osobní hodnoty, které vás motivují při vašem projevu a jak ve skutečnosti vnímáte tyto hodnoty v interakci s publikem? Kde je zdroj chronických obav, které blokuje tok energie mezi publikem a vámi?

Ochota uvažovat o takovýchto otázkách spojená se schopností se posunout a rozvíjet, jsou skutečným tajemstvím úspěchu mluvčích. Každý mluvčí by se měl také zamýšlet nad následujícími otázkami.

- Jak spontánní je před publikem?

- Jakým způsobem by mohl přesáhnout hranice osobní „kóje mluvčího“?

Tyto otázky vedou přímo k chování, které často negativně ovlivňuje vztah s jakýmkoliv publikem.

-av-
Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations