Pravidla řízení změn pro liniové manažery

Linioví manažeři hrají velmi důležitou roli v řízení změn. I když dovednosti, které k tomu potřebují, částečně korespondují s dovednostmi nutnými u vyšších manažerů, je třeba, aby linioví manažeři byli více soustředění na každodenní řízení lidí ve své organizaci. Článek na portálu Personnel Today shrnul osm klíčových dovedností efektivního řízení změn pro liniové manažery takto:

Osobní odolnost

Linioví manažeři v dobách změn ztrácejí kolegy a členy týmu, navzdory čemuž musejí být schopni pracovat efektivněji s méně zdroji.

Budování důvěry

Rychlost změny přímo souvisí s úrovní důvěry lidí v organizaci v liniové manažery.

Budování kontaktů

Bez vytváření vztahů s ostatními liniovými manažery, které budou založeny na důvěře, nelze získat dostatečnou podporu pro efektivní implementaci jednotlivých detailů změn.

Koučink

Linioví manažeři potřebují koučovací schopnosti, aby pomohli jedincům, kteří mají se změnami problémy a pochopili, že každý člověk může reagovat jinak.

Prosazování srozumitelnosti změn

Linioví manažeři nemohou uvádět změny do praxe, pokud nebudou všem zcela srozumitelné. Schopnost zvládat nejistotu je také důležitá, nikoli však důležitější.

Řízení nejistoty druhých

Lidé většinou odmítají změny právě z důvodu nejistoty. Dobrý liniový manažer ví, že určitá nejistota přetrvá vždy, a proto své lidi učí, proč je nejistota nezbytná a jak se s ní vyrovnat.

Organizace

Sestavení citlivého plánu, který promyslí detaily zavádění změn, dokáže výrazně podpořit důvěru.

Dotažení do konce

Nejlepší linioví manažeři začínají pouze s iniciativami, jejichž úspěšný konec si dokáží představit.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today