Pravidla jednání s ruským obchodním partnerem

Podle našich měřítek se může někdy zdát často drsné a netrpělivé chování Rusů jako nepříjemné a nezdvořilé. Proto od obchodního partnera neočekávejte vždy dokonalé způsoby chování a bezchybnou kulturu stravování. Na druhé straně cizinec může v Rusku natrefit na sympaticky působící otevřenost a pohostinnost. Časy se však i tam mění a na obchodních schůzkách se uplatňují pravidla byznys etikety, která jsou blízká těm našim.

Jisté odlišnosti ale přece jen ještě existují. Jako první si možná všimnete ruského způsobu zacházení s telefonem. Když se vám partner v telefonu ozve jen zvoláním „haló“, nejde o chybné spojení. Rusové totiž nejsou zvyklí představovat se do telefonu jménem. Telefon ale vždy přijmou, omluví se, že nemohou hovořit a sami zavolají hned, jak je to možné.

V neverbální komunikaci se Rusové neprojevují podstatně jinak než my, jen udržují menší odstup od druhé osoby. Ruský obchodník chce hledáním tělesné blízkosti svému partnerovi demonstrovat spokojenost, úctu a sympatie.

Pokud jde o mimiku a gestikulaci, Rusové se chovají spíše zdrženlivě. Proto se nám zdá, že mají kamenné výrazy. V osobním styku se však mnozí projeví intenzivně i v neverbální komunikaci.

Povinností se pro Rusy stalo vyměňování vizitek při představování. Jejich kvalita a design jsou pro vyvolání prvního dojmu u ruského partnera mimořádně důležité.

Ruský způsob oslovování cizinec ne vždy pochopí napoprvé. Nezřídka to souvisí s nejrozšířenější formou oslovování, a to jménem svým a jménem otce. Oslovování jen jménem, jak je to zvykem u nás, se u Rusů nedoporučuje.

Velký důraz se klade na korektní oblečení. Ruští manažeři upřednostňují konzervativní styl.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline