Pracovníci chtějí informace přímo od šéfa

Pracovníci chtějí vůdce, kteří jim řeknou všechny aktuální informace, jak ty dobré tak ty špatné. Výzkum u 1000 amerických zaměstnanců ukázal, že jako kvalitu vedení oceňují mnohem více jeho komunikaci se zaměstnanci než jasnou firemní vizi. Zároveň pouze 40 % z nich se vyjádřilo, že s nimi jejich šéf komunikuje efektivně.

Z výzkumu vyplývají 4 kategorie komunikace:

  • Ohleduplný styl komunikace – přímá komunikace se zaměstnanci, ne prostřednictvím vedoucích nebo médií, vyvolává zpětnou vazbu a obohacuje rozhled pracovníků. Pouze 1/3 má podobného vedoucího – ohleduplného, upřímného a motivujícího. Oproti tomu plná 1/3 šéfů neposkytuje dostatek informací, komunikuje pozdě nebo vůbec
  • Mocenský styl komunikace – má tendenci podceňovat inteligenci zaměstnanců a nedůvěřuje jim. Raději hovoří se svými obchodními partnery než se svými zaměstnanci. Pracovníci si stěžují na nedostatek přímého kontaktu se svým ředitelem. Zaměstnanci nejsou tázáni na svůj názor a to ani ti, kdo jsou v přímém kontaktu se zákazníky a mají skutečné zkušenosti s potřebami zákazníků.
  • Charismatický styl komunikace – vůdce je milován a obdivován.
  • Zdrženlivý styl komunikace – leader je sice také obdivován a dokáže motivovat pracovníky, aby chtěli dosáhnout více, ale je také zdrženlivější ve své komunikaci.

Vůdci by měli mít sílu říkat pravdu a také připustit, že něco neví nebo se mýlili. Měli by také méně kontrolovat, více důvěřovat a dát pracovníkům více pravomocí.

-jh-

Zdroj: Financial Times - portál předního britského deníku Financial Times
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financial Times