Pracovní tituly mohou být zrádné

Rozdělování dobře znějících titulů mezi běžné zaměstnance může působit jako levná cesta k uchování kvalitních zaměstnanců. Může to však také být velmi riskantní. Dosvědčit by to mohla například americká konzultační společnost Employco. Před deseti lety si řekla, že silné tituly zaměstnanců dodají větší důvěryhodnost a přilákají zákazníky. V následujících letech se však přeměnila ze začínající firmy s deseti zaměstnanci v zavedenou společnost čítající 17 000 zaměstnanců.

S rozšiřováním firmy rostla i složitost rolí vedoucích pracovníků a ukázalo se, že někteří zaměstnanci již na požadavky své okázale pojmenované funkce nestačí. Před dvěma lety byl proto výkonný ředitel nucen celkově změnit firemní politiku rozdělování titulů a snížit řadě vysoce postavených zaměstnanců jejich funkce. Taková změna nebyla jednoduchá. „Když vezmete zaměstnancům tituly, velmi pravděpodobně o ně přijdete,“ vysvětluje. „Musel jsem však jednat v nejlepším zájmu firmy.“

Odborníci na lidské zdroje nazývají tento problém anglickým termínem overtitling. V USA se poměrně značně rozšířil kolem roku 2000, kdy americká ekonomika stagnovala. Brzy se však ukázalo, že je to velice drahá politika. Nejen, že se řada viceprezidentů a vysokých manažerů posléze ukázala jako neschopná výkonu své práce, ale zaměstnanci začali prohlížet internet a hledat, kolik si vydělávají jiní lidé se stejnými tituly. Výsledkem byla obrovská nespokojenost s výší platů.

Současný napnutý pracovní trh je pro americké zaměstnavatele při rozdělování titulů zaměstnancům ještě ošidnější. Kvalitní uchazeči o práci si totiž mohou dovolit být vybíraví. Když jim firmy nabídnou silně znějící tituly, posílí i jejich ega. Měly by si však uvědomovat všechny souvislosti. V první řadě by měly mít standardizovaný postup, jak udělovat konkrétní tituly. Kvalitní zaměstnance lze odměňovat i jinak než tituly, například finanční hotovostí nebo více dny dovolené. Z titulu by mělo každému zaměstnanci být jasné, jaké jsou jeho povinnosti.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com