Pracovní styly versus produktivita

Příznakem sníženého výkonu ve firmě je například, když zaměstnanci nevypadají příliš zaneprázdněně a dochází k poklesu produktivity týmu, oddělení nebo jednotlivců. Pracovní morálka je špatná a vy cítíte, že jsou v tomto ohledu značné rezervy. Sami pracovníci ale také nebývají spokojeni.

V takovém případě shromážděte data, která podpoří váš dojem a srovnejte současné výsledky z minulými obdobími. Pak zjistěte názor nadřízených a manažerů. Ve finále sumarizujte vaše data do závěrů.

Oslovte zaměstnance

Pozvěte si zaměstnance, kterých se problematika týká. Nejprve zjistěte, jak situaci vidí oni. Někdy si lidé neuvědomují, že jejich výkon poklesl. Pak jim předložte svá srovnání a náhled na problém. Vaším cílem je pomoci zaměstnanci identifikovat příčinu snížené produktivity a motivace.

Zjistěte, kolik směrování zaměstnanci potřebují

Někteří lidé potřebují jasný a velmi specifický přísun informací, aby úspěšně zvládli dané úkoly. Většinou také nestojí o větší odpovědnost.

Jiní takové zacházení naopak nemají v oblibě, protože je nepotřebují. Bývají vysoce funkční, samostatní a je s nimi radost pracovat. Navíc s oblibou vyhledávají větší odpovědnost.

Oba typy ale mohou být pro zaměstnavatele problematické v závislosti na tom, jaký druh lídra mají. Problémy přirozeně vyvstávají, když jsou zmíněné typy pod vedením s opačným přístupem.

Vypořádejte se s odlišnými styly

V jednom z případů lídr neposkytne dostatek informací a morálka a produktivita takového zaměstnance utrpí. V případě druhém irituje velmi aktivní nadřízený zaměstnance, který chce větší volnost v tom, jak svou práci odvede. Ten pak bude také ztrácet motivaci, produktivitu a nebude spokojený.

Abyste z každého zaměstnance získali maximum, zjistěte názor každého z nich. Pomozte zaměstnanci pochopit jeho potřeby v oblasti vedení, struktury a řízení. K zachránění situace a zvýšení produktivity je třeba ujasnit pracovní styly. Pak hledejte příležitosti pro k dosažení kompromisu mezi potřebami jednotlivců a motivačních stylů.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com