Práce z domova zvyšuje produktivitu

Firmy, které umožní svým zaměstnancům pracovat z domova, mohou ušetřit tisíce dolarů. To je závěr výzkumu americké společnosti CompTIA. Firmy tak sníží provozní náklady, dosáhnou vyšší produktivity zaměstnanců a lépe si získají a udrží talenty.

78 procent z 212 respondentů, zejména z oblasti IT, uvedlo, že jejich zaměstnavatelé nabízejí práci z domova alespoň v omezené míře. Více než dvě třetiny to považují za klíčový benefit. Ke zvýšení produktivity dochází podle nich především proto, že zaměstnanci mohou pracovat v době, kdy by jinak museli dojíždět do práce. 

Další výhody práce domova zahrnují například to, že firmy mohou najímat kvalifikované lidi bez ohledu na to, kde bydlí. Snižuje se také stres zaměstnanců a znečišťování prostředí výfukovými plyny. Největším problémem práce z domova je pro firmy naopak zabezpečení informačních systémů a omezení neautorizovaných a nepodporovaných zařízení, zejména mobilních.

-kk-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com