Práce z domova se stává normou

Skype zveřejnil výsledky průzkumu, podle kterého je práce z domova již běžnější, manažeři ji lépe přijímají a zaměstnanci ji stále více vyhledávají. Tento způsob již nevyužívají jen bloggeři, programátoři a drobní podnikatelé, proniká i do exekutivních pozic.

Práci z domova se daří především díky online nástrojům, které tento způsob spolupráce podporují. Klasická pracovní doba v u stolu v kanceláři se díky médiím, jako je Skype, stává zastaralou. Skype dále očekává nárůst nástrojů umožňujících video konference, dále pak VoIP, mobilních telefonů a zasílání vzkazů (instant messaging).

Průzkum Skype zahrnoval odpovědi 1000 profesionálů z přibližně 500 firem různých velikostí. Díky růstu dostupnosti všech výše uvedených komunikačních technologií je z hlediska firem již nezbytné umožnit větší flexibilitu ve svých požadavcích na přítomnost na pracovišti.

Přibližně 62 % zkoumaných společností již umožňuje zaměstnancům práci na dálku. Jejich zaměstnanci přikládali flexibilitě práce velkou důležitost z hlediska celkové spokojenosti v zaměstnání. Avšak i zaměstnavatelům se práce z domova líbí. 75 % z respondentů v manažerských nebo rozhodujících pozicích řeklo, že práce podřízených z domova je pro ně stále přijatelnější, 56 % dokonce tvrdí, že ti, kteří pracují z domova, mají větší produktivitu práce.

-th-

Zdroj: Mashable - server věnovaný sociálním a digitálním médiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mashable