Práce z domova není pro každého

Autorka začala pracovat z domova, když bylo jejímu prvnímu synovi 6 měsíců. V současné době má dvě děti ve věku 5 a 8 let. Celá její rodina je společně doma celý den a každý den.

Jak to funguje?

Naučte děti, aby respektovaly pracovní hodiny

Musí se naučit se vším obracet na otce, případně na jinou osobu, která by je hlídala. Před vstupem do kanceláře musí klepat a čekat, až budou vyzvány vstoupit. Nikdy se nesmí dotýkat počítače, faxu nebo kopírky.

Mějte kancelářské věci v kanceláři

Zvládání telefonátů

V případě, že nelze oddělit pracovní a soukromou linku, je dobré naučit děti nezvedat telefon, aby se nemohlo stát, že se budou bavit s klienty.

Jasný pracovní rozvrh

Je prý překvapivě obtížné donutit se pracovat, zvlášť když slyšíte a vnímáte některé rodinné aktivity, které se dějí okolo vás. Jistěže jste flexibilní, ale vyhraňte si přinejmenším počet hodin, které denně chcete strávit prací.

Vnímání klientů

Některé klienty nezajímá to, kde pracujete a jaký máte pracovní rozvrh. Rozhodně ale dbejte, aby to, že pracujte doma na ně co nejméně doléhalo. Například dávejte pozor, když s nimi hovoříte po telefonu, aby nemohli slyšet vaše děti na pozadí.

Udržte si motivaci

Samozřejmě zjistíte, že byste se raději věnovali dětem, nebo domácnosti. Někdy si můžete povolit uzdu, ale je třeba se neustále motivovat k práci. Autorce velmi chybí možnost interakce s kolegy, přesto prý se necítí sama, protože vnímá přítomnost dětí a manžela, přestože s nimi tyto věci probírat nemůže.

Pro ni prý na tomto poli převažují výhody, jinak by s tímto způsobem obživy přestala. Slyší, jak si její děti hrají, prožívá s nimi jejich malá dobrodružství. Je to dobré také pro děti. Jedí doma, hodně si hrají, vidí pracovat svou matku a matka je s nimi ve styku.

Každý, kdo uvažuje o práci z domova, by si měl také uvědomit, že bude muset překonat řadu překážek a že to není pro každého.

-av-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal