Práce, práce a zase práce

Práce, práce a zase práce

Řízení vlastní firmy bývá stresující a časově náročné. Nejčastěji si podnikatelé stěžují právě na nepřetržitou pracovní dobu. Ruku v ruce s vyčerpáním pak jde neschopnost odpoutat se od práce a oddělit pracovní život od soukromého. Neustálý přísun práce připravuje řadu podnikatelů o bližší kontakt s rodinou a společenský život vůbec. Důležité je přitom uvědomit si, že takový stav má negativní vliv na byznys. Ponoření do každodenní práce totiž přispívá ke ztrátě povědomí o původních cílech.

Klíčem k vyrovnanému pracovnímu a soukromému životu je časové plánování. To vyžaduje individuální dovednosti a motivaci. Úspěch nezáleží na hodinách strávených u práce, ale na výsledcích. Je třeba chovat se především produktivně, vyvarovat se přílišnému objemu reaktivních činností.

Reaktivní chování spočívá ve zvyku řešit každou věc hned, když přijde. Zazvoní telefon a vy jej zvednete, přijde pošta a vy ji začnete číst. Takový postup ale není pro podnikání nejlepší, protože automaticky odvádí pozornost od cílů, o které usilujete. Nejjednodušším řešením je předem si vyčlenit konkrétní hodinu na vyřizování telefonátů a pošty. Smyslem časového plánování je skutečně vymezit každou pracovní hodinu tak, aby vás co nejvíce přiblížila vašim cílům v pracovním i soukromém životě

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups