Práce na dálku: Jak bude fungovat v budoucnu

Manažeři a jejich týmy stále častěji pracují z různých míst. Je to problém? Poradenská společnost McKinsey požádala několik profesorů managementu, ředitelů a top manažerů o jejich názory. Zde jsou odpovědi, které zazněly.

53938412

Práce na dálku přináší i jisté sociální náklady

Znalostní pracovníci často spolupracují v rámci organizace, v níž jsou zaměstnanci geograficky značně rozprostřeni. Pro manažery však může být obtížné posoudit na dálku výkonnost obzvláště těch podřízených, kteří vyjíždějí do práce v terénu za klienty.

Řízení výkonu na dálku je značně obtížné a pro tuto komplexní otázku jsou potřeba nové strategie. Také si musíme položit otázku, jak můžeme udržet angažovanost těchto vzdálených pracovníků.

Podněcujte emoce šikovným vyprávěním příběhů

Rozptýlená pracovní síla se musí ve chvílích, kdy lidé nemohou být fyzicky pohromadě, spolehnout na využití technologií. Zatímco online školení mohou být doplněna o skupinová offline setkání, která budou následovat po online části, další online aktivity mohou být zase dobře podpořeny dobrým vyprávěním příběhů. Poměrně úspěšná je například praxe natáčení krátkých videoprofilů top manažerů, kteří vyprávěli své životní a kariérní ​​příběhy. Pocit spojení zaměstnanců je díky těmto osobním příběhům posílil.

Práce na dálku však také znamená, že se ztrácí vzájemné obohacování, ke kterému dochází při neformálním kontaktu. Je to o těch malých interakcích, kdy slyšíte někoho mluvit o něčem a ono vás to zaujme. Tímto způsobem jsou často sdíleny znalosti a zkušenosti, které by jinak přeneseny nebyly. A to platí jak pro práci založenou čistě na znalostech, tak i ve výrobě. Když lidé nejsou na jednom fyzickém místě, je to prostě do jisté míry ztráta.

V některých společnostech kolegové pracují v různých městech a spolupracují díky cloudovým technologiím. Firemní kancelář vlastně ani neexistuje. V takové situaci pak lidé často postrádají spolupracovníky, chybí jim pocit sounáležitosti. Tento hlad po kontaktu s lidmi dost možná povede k dalšímu rozvoji sítí založených na sdílených pracovištích a hubech, včetně vybavených pracovních stolů poskytovaných v kavárnách a restauracích.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company