Pozor na slova

Nevybíravá slova mohou mít škodlivý vliv na jednotlivce i organizace. Mohou být nástroji psychického násilí, které se neprojevuje jen při křičení, ale i v tiché podobě. Nadřízený nebo spolupracovník nemusí na své okolí řvát, aby je stresoval, utlačoval a zbavoval motivace nebo kreativity. V některých firemních kulturách je slovní násilí systematické nebo dokonce institucionalizované. Zaměstnanci je vnímají jako samozřejmost, což v konečném výsledku je i firmu poškozuje.

Slovní agresivitu mohou lidé podněcovat vědomě i nevědomě. Mezi nejčastější podoby škodlivého slovního projevu patří:
- Pasivní agrese. Konkrétně může jít o zadržování informací nebo matení ostatních často neuvědomělým jednáním.
- Zatajování. V tomto případě daná osoba nikoho nechválí, neposkytuje zpětnou vazbu a zadržuje informace za účelem získání nějaké výhody.
- Rozpornost. Někdo říká něco jiného, než dělá. Každému dává jiné informace, čímž způsobuje zmatek a nejistotu.
- Nezdvořilost. Osoba se chová hrubě, projevuje se nespolupracovně, nepřátelsky a necitlivě. Lže, obviňuje ostatní, komunikuje odměřeně a zadržuje informace.
- Šikana. Zahrnuje extrémní nepřátelské projevy, jako je pokřikování, štvaní a ponižování. Spadají sem také útoky na pohlaví, rasu, náboženství, sexuální orientaci nebo inteligenci ostatních.

-kk-
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online