Pozor na rozvod, pane řediteli

I když je rozvod zejména osobní tragédie, může proniknout také na pracoviště a dokonce vás stát i místo, nemluvě o dobré pověsti. V posledních letech proběhla ve světě vlna veřejně propíraných rozvodů významných manažerů, která měla právě takové důsledky.

V únoru 2004 například požádala o slyšení na schůzi správní rady pojišťovací společnosti Mass Mutual manželka výkonného ředitele Roberta J. O’Connella. Zveřejnila zde milostnou aféru svého muže s jednou z vrcholových manažerek. Správní rada následně najala právní firmu, aby záležitost prošetřila. Objevil se při tom tajný firemní účet O’Connella, který povolila a spravovala jeho milenka. Kromě toho vyšlo najevo, že milenci obešli firemní pravidla zakazující protekci, když přijali své syny. O’Connell byl okamžitě propuštěn a dodnes se potýká s trestním vyšetřováním. Propuštěna byla i jeho milenka. Naopak jeho manželka požaduje v rozvodovém řízení značnou část jeho majetku. Co si z tohoto případu odnést za poučení? O’Connellova aféra byla velice nešťastná, protože jeho obchodní výkonnost byla silná a firma pod jeho vedením prosperovala. Skandál odhalující osobní život vysokého manažera však vždy vede k i důkladnému prozkoumání jeho života profesního.

Aféra Henryho Stoneciphera oproti tomu proběhla rychle a bez větší publicity. Dlouhodobý vůdce společnosti Boeing byl ve svých 68 letech též na schůzi rady nařčen ze vztahu s manažerkou. Toto nařčení sám potvrdil. Zaměstnanci odhalili jeho románek díky e-mailovým zprávám. Ředitel i manažerka přišli o místa. Jeho manželka, s níž byl ve svazku přes 40 let, dnes žádá při rozvodu tučný podíl z majetku. Ukázalo se, že jakákoli aféra ředitele se zaměstnankyní dnes vede správní rady velkých společností k pohotové akci, zastírání a mlčení již je minulostí. Ředitelé by proto měli počítat s tím, že pokud do takového vztahu vstoupí, je v sázce více než jen jejich osobní vztah.

Jack Welch odešel z General Electric jako jeden z nejsledovanějších generálních ředitelů na světě. Jeho rozvodové tahanice poutaly neustálou pozornost veřejnosti a stály jej, nejen díky právnickému vzdělání bývalé manželky, mnoho peněz a výhod. Jeho případ ukázal na to, že vysoce postavení ředitelé by neměli zapomínat na předmanželské smlouvy.

Nejzářivější ukázkou ceny manželky výkonného ředitele světově úspěšné společnosti byla nakonec aféra Garyho Wendta, bývalého ředitele GE Capital. Wendt nabízel své ženě při rozvodu platbu ve výši 8 milionů dolarů plus 250 000 dolarů ročně jako výživné na děti. Lorna Wendtová však argumentovala nárokem na polovinu jeho hmotného majetku i akcií a dalších výhod, které mu budou náležet po odstoupení z funkce. Rozvod se nakonec za podpory médií stal nákladnou válkou, v níž mohl bývalý ředitel pouze ztratit. Lorna Wendtová se stala symbolem manželek generálních ředitelů, o jejím případu se hodně veřejně mluvilo a získala dokonce podporu různých ženských spolků. Nakonec nedosáhla u soudu všech svých požadavků, případ však jasně ukázal, jak to vypadá, když se veřejně činné osoby nedokáží domluvit na kompromisu.

Z výše uvedených příkladů vyplývá několik základních opatření, jichž by se vysoce postavení vedoucí pracovníci měli ve svém soukromém životě držet:

- Sepište předmanželskou smlouvu. Raději než datum vypršení uveďte navyšování případného nároku manželky při rozvodu vzhledem k délce manželství.

- Pokud jste nestačili předmanželskou smlouvu, uzavřete smlouvu o podmínkách případného rozvodu během manželství. Je to složité, ale ne nemožné.

- Dohodněte se na diskrétnosti. Zapečeťte veškeré soudní dokumenty.

- Vyvarujte se afér s podřízenými. Pokud to odhalí správní rada, máte jen malou šanci, že nebudete propuštěni a vyhnete se stíhání.

- Vyhněte se veřejným útokům na svůj protějšek. Může to uškodit jen vám, osobně i finančně.

- Nesnažte se o kompromis nabízející manželce méně než soud.

-kk-

Zdroj: ChiefExecutive.net - americký magazín pro top manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ChiefExecutive.net