Poznáte rozdíl mezi manažerem a manažerkou?

Podle nového průzkumu jsou manažeři více sebestřední, zatímco manažerky se více zajímají o své kolegy a zákazníky. Čtyřletá studie firmy ISR jasně rozdělila přístup obou pohlaví. Ženy si více cení pracovních vztahů a chtějí potěšit zákazníky. Muži jsou soustředěni především na svou kariéru a osobní odměnu. 20% mužů uvedlo jako hlavní motivaci povýšení na lepší pozici. Manažerky si myslí „musím myslet na společnost“. Mezi senior manažery je daleko méně oddanosti podniku.

Střední manažeři velmi obdivují vyšší manažery, 30% jejich motivačních činitelů bylo zaměřeno na podnikové vůdce. Dále jsou motivováni odměnami za práci a zajímají se o podnikovou image. Ženy ve středním managementu především touží po moci činit rozhodnutí a ovlivňovat politiku podniku. Velmi si cení nadřízených, kteří jim pomáhají rozvíjet jejich dovednosti. Výzkum proběhl mezi 2 888 senior manažery (25% senior manažerek) a 31 945 středními manažery (45% středních manažerek).
-ba-
Zdroj: msn - internetové služby společnosti Microsoft
Zobrazit přehled článků ze zdroje msn