Povzbuzujte v zaměstnancích kreativitu

Myslíte si, že nejste kreativní? A vaši zaměstnanci také ne? Pak možná vy jste zdrojem tohoto problému. Každý může být kreativní, nemá to nic společného s inteligencí. To, že je někdo chytrý, ještě nezaručuje, že je nebo bude kreativní. Kreativita je proces dělání věcí jinak, než je obvyklé. A proč byste vy a vaši zaměstnanci měli pracovat kreativně? Kreativní lidé mají tendenci být motivovanější, protože něčeho dosáhli. Objevili lepší způsob dělání věcí, nebo vyřešili problém netradičním myšlením. A čím více jsou motivovanější, tím jsou produktivnější. A čím více jsou produktivnější, tím více jsou spokojenější a motivovanější. Než ale začnete zvyšovat kreativitu svých zaměstnanců, zjistěte, proč dosud kreativní nejsou.

Mají vaši zaměstnanci potřebné znalosti, dovednosti, zdroje a schopnosti, aby mohli úspěšně vykonávat svou práci? Jsou pod tlakem? Mají úroveň zkušeností a schopností, která jim dovoluje pracovat efektivně? Pokud ne, musíte jim poskytnout další výcvik a vzdělání, nebo přijmout lepší pracovníky, nebo jim poskytnout vyzývavější zkušenosti. Dále prověřte svůj postoj k provádění věcí odlišným způsobem. Prohlášení typu: „Musíme to udělat takhle, protože... Tohle je moc drahé... Vždy jsme to dělali takhle...,“ jsou zabijáky kreativity. Proměňte tato negativní prohlášení na pozitivní: „Takhle je to možná těžké, ale zde je několik nápadů, jak to udělat...“ Měli byste také zaměstnance podněcovat, aby se nebáli riskovat.

Potom zjistěte stupeň motivace vašich zaměstnanců. Zjistěte důvody a překážky, které jim brání v produktivní práci. Nezapomeňte, že vyšší motivace, energie a nadšení souvisí se zvýšením kreativity. Potom prozkoumejte pracovní prostředí. Není v něm příliš nepotřebných a omezujících pravidel a předpisů? Atmosféra plná zákazů a příkazů potlačuje ochotu riskovat. Zjistěte také, jestli se zaměstnanci nebojí vystoupit ze zaběhnutých kolejí. A nakonec zjistěte, jak často vaši manažeři hledají příležitosti k uznání a pochválení zaměstnanců. Projevy uznání a chvály jsou extrémně mocní pomocníci vytváření pozitivního pracovního prostředí a spokojenější a kreativnější pracovní síly.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com