Postoje managementu ovlivňují postoje zaměstnanců

Úspěšnost firmy závisí na jejích zaměstnancích. Zaměstnanci jsou na druhou stranu závislí na svém manažerovi – ten udává v podniku jakýsi tón. Jestliže se tento člověk musí potýkat s problémy, může se stát, že to na jeho podřízené bude mít demoralizující efekt, protože ztratí pevnou půdu pod nohama. V takových situacích by měl manažer umět říci svým zaměstnancům, že na těchto problémech nenesou vinu a neměli by si na nich ventilovat své frustrace.

Nejen studie a průzkumy prokázaly, že většina manažerů motivuje své podřízené mnohem lépe po návratu z dovolené. Manažeři si také situaci usnadní, pokud dají svým zaměstnancům najevo, že věří ve firemní hodnoty a snaží se jich držet. Pokud se jim to podaří, nakonec i zaměstnanci tento postoj přijmou za svůj. A to je v konečném důsledku velmi důležité především pro zákazníka.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest