Postoj - váš výběr, vaše šance

Postoj lídra je nakažlivý a prostupuje firmou. I když není možné ovlivnit situace, do kterých se dostáváte, můžete a musíte řídit to, jak reagujete na ty obtížné.

Vnitřní hovor

Odborníci tvrdí, že průměrný člověk udržuje mentální dialog o 150 – 300 slovech za minutu. Bohužel až 40 % této vnitřní mluvy je negativní a sebekritické povahy. Většina lidí si tento negativní rozhovor na pozadí neuvědomuje, a přirozeně ani to, jak závažný vliv má na jejich emoční naladění, výkon a pohodu. Sledujte proto své myšlenky, neboť se stávají vašimi slovy.

Buďte pozitivní

První krok v procesu změny vašeho vnitřního systému je sledovat myšlenky a pokusit se je řídit a ovlivňovat tak, aby nebyly negativní. Zde je několik návrhů, jak mít dobrý každý den:

- Zvykněte si vstávat brzy.

- Udělejte si ráno čas a čtěte, poslouchejte nebo sledujte něco pozitivního a inspirujícího, protože lidská mysl na takové podněty reaguje nejlépe právě 15 minut po probuzení.

- Věnujte chvilku pozornosti dennímu programu, představujte si jednotlivé aktivity v pozitivním a harmonickém duchu.

- Část ušetřeného času věnujte cvičení.

- V poledne si udělejte alespoň 10minutovou relaxační pauzu.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine