Postoj k inovacím závisí na vaší pozici

Ilustrační snímek

Řízení inovací není jeden kabát ušitý na míru. Liniový manažer má odlišný postoj vůči inovačním výzvám než ředitel společnosti. Jaké jsou rozdíly? Server Leading Effectively připravil stručný přehled definující specifický přístup vůči inovačním tendencím z hlediska různých úrovní řízení.

Samovůdce - tvůrce

Na této úrovni lídr nemusí mít přímé podřízené, avšak v mnoha případech jde příkladem například členům projektových týmů. Přístup k inovacím se pak často zakládá na generování kreativních nápadů a zejména pak na schopnosti efektivně využít rozličně založených osobností členů projektových týmů. Základem je nalézt schopnost najít inspirační zdroje a utvářet tak nové přístupy. Můžete zde využít dobrou praxi z jiných odvětví, zapojit zákazníky a ostatní stakeholdery nebo prozkoumat patentové databáze pro nalezení toho nejvhodnějšího řešení.

Vůdce smečky – facilitátor

Linioví manažeři potřebují i další schopnosti. Musejí znát inovační procesy jako je Design Thinking, Creative Problem Solving a další. To však nestačí. Nemohou být jen schopnými projektovými manažery nebo team leadery. Jejich pozice vyžaduje také další schopnosti, které jim napomohou jejich týmy úspěšně procesy provést. Pro to, aby se inovace v organizaci uchytily a rozšířily dále, musí být schopni získávat také zdroje mimo vlastní oddělení.

Lídr managementu – obhájce

Jakmile jeden vede ostatní, kteří jsou sami lídry, je jeho klíčovou rolí podporovat a chránit tým před rušivými vlivy a hrozbami, které by mohly brzdit inovační snahy. Zároveň musí také zajistit konstruktivní kooperaci s dalšími změnami a projekty, které se ve firmě odehrávají.

Vedoucí funkce  režisér

Těsně pod vrcholem organizační struktury společnosti musí lídr účinně směrovat záběr inovačních tendencí a zároveň řešit konflikty při přidělování zdrojů. Na této úrovni lídr iniciuje strategické a strukturální změny překlenující stávající procesy. Jeho záměrem je formovat chování a komunikaci, čím udává tón organizaci a podporuje inovační prostředí.

Lídr organizace – vládce

Na samém vrcholu je lídr v roli vládce společnosti, jehož klíčová úloha spočívá v cíleném směrování organizace. Nad to musí podporovat inovační kulturu v reálné proveditelnosti nových nebo netradičních návrhů a stále a dokola připomínat významnou podstatu společnosti – její vizi.

Takže kam patříte vy? Jaké jsou vaše každodenní povinnosti, abyste udrželi tok inovací ve společnosti a nenarušili její vývoj?

-bn-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog