Porada nemusí být deja vu

Také se ptáte, proč se na poradách opakují stále tytéž věci dokola? Jak to, že se určité věci nikdy nepodaří vyřešit a jiné, přestože již byly vyřešeny, opět přicházejí na scénu?

Nejčastější příčinou bývají nejasně vymezené cíle. Každý pak v podstatě diskutuje o něčem jiném. Další problém spočívá v rozhodování bez zapojení většiny přítomných. Často se také rozhoduje příliš brzy. Než tedy rozhodnete, vyplatí se podstoupit několik kroků:

- Zeptejte se všech, zda měli příležitost vyjádřit svůj názor. Pokud někdo tuto možnost neměl, vyzvěte jej, aby promluvil a zajistěte plnou pozornost.

- Zeptejte se všech, zda se jim z jejich pohledu dostalo dostatečné pozornosti. Ujistěte se, že mají za to, že ostatní slyšeli jejich názor a dobře jej uvážili.

- Zeptejte se všech, zda mají dostatek informací, aby se mohli rozhodnout. Případně zajistěte doplňující informace.

- Zeptejte se všech, zda souhlasí s tím, na čem se skupina shodla. V případě, že někdo souhlasit nebude, pak hledejte, co je třeba dořešit před konečným rozhodnutím.

- Pouze tehdy, dostane-li se všem pozornosti, potřebných informací a příjemného pocitu z konečného návrhu, o něčem rozhodujte.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher