Podporujte své talenty

Firmy se začínají více zajímat o problematiku retence zaměstnanců. Uvádí to studie společnosti Accenture provedená u 200 vyšších manažerů firem v Evropě, USA a Austrálii. Více než 3/4 respondentů potvrdily, že personální aspekty jsou pro jejich společnost důležitější, než tomu bylo před rokem a 40 % hodlá zvýšit rozpočet pro oddělení HR. Když měly firmy vyjmenovat svých 5 strategických priorit, shodly se na následujících:
* nábor a retence talentovaných zaměstnanců,
* změna organizační struktury a postojů zaměstnanců,
* změna chování managementu a vedení společnosti,
* zlepšení pracovního prostředí,
* zkvalitnění péče a služeb zákazníkům.

Je také evidentní, že firmy se snaží své zaměstnance motivovat prostřednictvím dalšího rozvoje a školení. Více než dvě třetiny dotazovaných uvedlo, že nabízí školení prostřednictvím Internetu, 50 % respondentů školí své zaměstnance podle potřeby. Co se týče odměňování zaměstnanců, nejlépe placení jsou zaměstnanci oddělení IT. Dá se to vysvětlit tím, že u těchto zaměstnanců je klíčová jejich retence.
Zdroj: Internet Career Resources - server pro vyhledávání pracovních míst s mnoha informacemi pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Internet Career Resources