Pochvala nebolí

Ať uděláte, co uděláte, neslyšíte jediné slovo uznání, maximálně tak kritiku, když něco nevyjde? Pochvala a povzbuzení však dělají zázraky. Budují v lidech silnou důvěru, podporují jejich hrdost a dodávají jim pocit sebejistoty. Mnoho manažerů bohužel používá maximálně „povrchní lichocení“ jako náplast na nedostatky ve svých vztazích se zaměstnanci. Pokud někdo umí vyjadřovat uznání a respekt, ví, že pak není třeba žádného lichocení.

Nedoporučuje se chválit jednotlivce na týmových schůzkách, na druhou stranu jsou chvíle, kdy se taková veřejná pochvala přímo vyžaduje (např. oznámení o něčím povýšení, dokončení VŠ nebo jiného vzdělávacího programu atd.) Snažte se však vždy vyhnout chválení jedné osoby na účet někoho jiného. Zdůrazněte, co je předmětem pochvaly (co nejkonkrétněji), a způsob, jakým toho bylo dosaženo. Tím nejlepším způsobem jak zlepšit výkonnost a spokojenost lidí a posílit týmovou atmosféru je poskytnout lidem v týmu příležitosti vyjádřit si navzájem uznání a podporu. Tento „systém“ je založen na hodnotách, které si tým stanoví a všichni členové jim rozumí. Zavedení „nefinančních“ možností odměn a uznání s sebou přináší legraci, pocit sounáležitosti s týmem/firmou a díky rozmanitosti svých forem (od extra dovolené přes lístky na koncert až po zdánlivě obyčejné „Díky! Dobrá práce!“) podporuje každodenní motivaci. Lidé potřebují cítit, že si okolí váží jejich práce a toho, jací jsou.
-ba-
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz