Pochlebování vyvolává zášť a poškozuje ředitele i firmy

Když si manažeři získávají přízeň svých nadřízených pochlebováním, může to být nebezpečné nejen pro tyto nadřízené, ale pro celou firmu.

To, že pochlebování může být pro kariéru opravdu špatné dokresluje například příběh Alberta Dunlapa, který byl v roce 2001 obžalován v USA pro účetní podvody.

Dunlap, který byl generálním ředitelem společnosti Sunbeam Corp, zastrašoval své manažery. Ti postupně zjistili, že nejbezpečnější způsob, jak s ním vycházet, je skrze lichotky. Během vyšetřování Komise pro burzu a cenné papíry pak byli velmi ochotni k pomoci a spolupráci.

To byl zásadní rozdíl oproti chování manažerů jiných společností, kde manažeři při vyšetřování dělají vše, co mohou, jen aby vyšetřování zkomplikovali a ztížili. Co se to tedy vlastně stalo?

Ilustrační snímek

Proč je lichocení špatné

Lichotky působí podvratně. Pokud má ředitel firmy nějakou skutečnou slabinu, toto podrývání může rychle ukončit jeho kariéru, varuje obchodní škola INSEAD na základě svých nejnovějších výzkumů.

Manažeři, kteří pochlebují svým nadřízeným, brzy začnou tyto osoby odmítat. A to poměrně rychle. Proč? Protože přijímání lichotek se příčí ideálům autentičnosti, autonomie a meritokracie.

Lidé, kteří si přízeň kupují pochlebováním, navíc ztrácejí dobré mínění o sobě samých. Kvůli vlastnímu chování se cítí špatně. A vinu za tyto negativní pocity začínají připisovat příjemcům svých lichotek. Obviňovat tak budou právě osobu ředitele nebo jiného nadřízeného.

Kdy je pověst ředitele v sázce

Manažeři, kteří vidí, jak ostatní šéfovi pochlebují, budou rozhořčeni. Obzvláště tehdy, když na to ředitel slyší a poskytuje pochlebovačům výhody, viditelně jim vychází vstříc či jim rovnou nadržuje. Ostatní manažeři budou takovým chováním otráveni a začnou cítit aktivní potřebu poškozovat sociální kapitál takového ředitele.

Budou se o řediteli negativně vyjadřovat, možná nepřímo, ale v každém případě negativně. Osobě ředitele to může jen uškodit.

Existují však faktory, které mohou zmírnit nepříznivé účinky pochlebování, jako například:

  • Pokud je celá společnost úspěšná.
  • Pokud manažer a ředitel jsou přátelé nebo mají něco společného (v demografickém slova smyslu).
  • Manažer sám také přijímá lichotky od svých podřízených.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge