Po vzoru Františka Koudelky

Po vzoru Františka Koudelky

Důležitou součástí produktivity práce je doba, kterou si v rámci dne zvolíme pro výkon určitých činností. Každý člověk má svou produktivní a neproduktivní dobu. V produktivní době máme energii a náš mozek je soustředěný, v neproduktivní naopak jednáme pomalu a s chybami. Nejprve bychom se proto měli zaměřit na své energetické hladiny. Stačí nakreslit si graf se dvěma osami a zaznamenávat hodiny a výkonnost (např. v procentech). Výsledná křivka ukáže nejvhodnější dobu pro náročné úkoly. Při zaznamenávání je důležité se soustředit nejen na náročné úkoly, ale i kritická rozhodnutí, řešení problémů a složitá uvažování.

Výkon náročných úkolů v neproduktivní době vyžaduje mnohem více času a úsilí. V produktivní době se naopak cítíme dobře a můžeme tyto úkoly zvládnout lépe. Zde je proto důležité dodržovat sebekázeň a odložit sice zábavnější, ale nenáročné úkoly na neproduktivní dobu. S organizací času souvisí i pořádání porad. Manažer by měl čas konání porady volit právě s ohledem na produktivní a neproduktivní doby svých podřízených. Nabízí se možnost zakreslovat produktivitu do grafu společně.

-kk-
Zdroj: MadeForSuccess.com - stránky amerického manažerského konzultanta Chrise Widenera
Zobrazit přehled článků ze zdroje MadeForSuccess.com