Peter Drucker o leadershipu

Může nám Peter Drucker, označovaný za otce moderního managementu, říci něco o tématu leadershipu? Jakožto uprchlík před nacismem neměl Drucker na lídry příliš pozitivní pohled. Klíčem k úspěchu podle něho nebyl leadership, ale efektivní management. V závěru svého života však uznal vůdcovství jakožto důležité.

Druckerův žák a pokračovatel Bill Cohen právě vydal knihu Drucker on Leadership, v níž shrnuje vůdcovské lekce, kterých se mu od Druckera dostalo.

- První prioritou lídra je strategické plánování. Drucker věřil, že práce lídra spočívá v tom, vytvářet žádoucí budoucnost firmy. Měl by být důvěrně zapojen ve strategickém směřování.

- Kritickým předpokladem efektivního vůdcovství je etika a integrita. Charakterní a etické chování je základem leadershipu. Následovníci mohou svým lídrům odpouštět chyby, nikoli však nedostatek integrity.

- Inspirace armádou. Peter Drucker velmi respektoval leadership vyvinutý v armádě, zaměřený na charakter a lídry jako pozitivní modely. Oceňoval vojenský důraz na oddanost a péči o lidi.

- Motivujte zaměstnance tak, jako by byli dobrovolníky. Drucker si velmi vážil neziskových organizací a čerpal z jejich vůdcovských modelů. Pokud vůdce bude brát zaměstnance jako dobrovolníky - kteří mohou kdykoli odejít - bude věnovat větší pozornost nefinančním potřebám svých lidí a posune se od transakční k transformační motivaci.

- Lídr by měl být marketér. Lídři by se měli soustředit na zákazníky a to, jak vnímají firmu a její produkty. Měli by určovat tón vnímání firmy a být jejími nejlepšími představiteli.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today