Pět zlozvyků šéfa bez respektu a jak se s nimi poprat

Výkonnost pracovníků se do značné míry odvíjí od toho, jak jsou v práci spokojeni. A to, jak jsou spokojeni, se do značné míry odvíjí od toho, jak se k nim chovají nadřízení.

Když zaměstnanci cítí, že je šéf neuznává a nemá k nim respekt, může to být zdrojem frustrace na pracovišti. Manažer si však své chování ani nemusí uvědomovat.

Jak poznáte, kdy vedoucí nerespektuje své podřízené, a co s tímto zjištěním dělat?

Ilustrační snímek

Podle serveru INC.com je daných znaků minimálně pět. Poznáváte se v některých z nich?

1. Manažer kontroluje každý krok podřízených

Každý pracovník by měl mít určitou míru autonomie. Pokud po vás šéf vše kontroluje, je něco špatně.

2. Časté změny zadání úkolů

Jestliže vedoucí pracovník často mění zadání toho, co má podřízený dělat, je to znamení, že si neváží snahy, kterou do plnění úkolů pracovník vkládá.

3. Banální a mravenčí práce

Jasným znakem chybějícího respektu je i neochota dávat podřízenému složitější úkoly a naopak zahrnování banální a mravenčí prací.

4. Žádné strategické porady

Špatným znamením jsou i chybějící porady, na kterých se probírají strategické plány do budoucna a přichází se s novými vizemi.

5. Neexistuje naslouchání

Vedoucí nenaslouchá názoru a poznatkům podřízených.

Co s tím?

Jak získat zpět důvěru nadřízeného? Přicházejte s novými podněty a poznatky. I kdyby vás vedoucí neměl poslouchat, po jisté době se některé vaše nápady mohou ukázat jako nosné, což může vést k přehodnocení ze strany vedoucího.

Stejně tak je nutné, abyste mluvili řečí vašeho vedoucího. Každý člověk má důvěru v lidi podobného ražení, jako je on sám. Tomu se můžete přiblížit, když budete s vedoucím komunikovat způsobem, který mu vyhovuje. Zkuste se přizpůsobit a najít s ním společnou řeč.

Jak získat zpět důvěru podřízených? Pokud jste v roli manažera a pozorujete u sebe některé z výše popsaných bodů, zapracujte na tom, zapracujte na změně svého chování.

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com