Pět poznatků o leadershipu od instruktorky amerických mariňáků

Řada lidí si pod armádním stylem řízení představí absolutní věrnost řadových vojáků a direktivní, nesmlouvavý styl řízení a předávání rozkazů. Skutečnost je ale mnohem složitější. Instruktoři výcviku i vojáci na vyšších důstojnických pozicích musí umět velmi obratně pracovat s motivací podřízených, s leadershipem, s týmovou spoluprací a s budováním důvěry. Zde je pět pouček o leadershipu, které se v praxi naučila seržantka Mary Phalyová, která cvičí americké rekruty do řad mariňáků v Kalifornii poblíž San Diega.

Ilustrační snímek

Tento článek vychází z textu na webu Addicted2Success.com.

Když něco nevím, zeptám se.

Něco nevědět není hanba. Hanba by ale byla, kdyby člověk něco důležitého nevěděl, a natolik chtěl působit znale a sebevědomě, že by se na danou věc nezeptal. Phalyová proto radí, že i manažeři, lídři i seržanti v armádě musí umět přiznat, že něco neví nebo neumí, a případně se na danou věc zeptat nebo ji přenechat někomu, kdo ji umí.

Zjistěte, jak vaše organizace funguje jako celek.

Úspěšný vedoucí jakékoliv skupiny nemůže fungovat v izolaci. Čím lepší má dotyčný lídr vhled do toho, jak funguje nejen daný tým, ale celá firma a organizace, tím spíše dovede své podřízené efektivně vést.

Nesnažte se lidi kolem sebe shazovat, ale pozitivně je motivovat.

Shazování, strašení a negativní přístup mohou k úspěchu dopomoci jenom velmi krátkodobě. V dlouhodobém měřítku je nutné lidi kolem sebe především pozitivně motivovat, podporovat je v jejich silných stránkách a jít jim pozitivním příkladem.

Naučte své podřízené přemýšlet kriticky.

Kritické myšlení jednotlivce je oproti vžitým představám v armádě zcela zásadní. A to samé platí pro jakýkoliv tým nebo pracovní skupinu. Manažer nemůže strávit veškerý svůj čas mikro-managementem svých podřízených. Proto jim musí delegovat jak úkoly, tak i rozhodovací pravomoci. A z toho důvodu je musí naučit (a musí jim umožnit) přemýšlet kriticky.

Za dobře odvedenou práci dotyčné veřejně pochvalte.

Jenom málo věcí dovede pracovníky tak motivovat, jako veřejné uznání před kolegy a nadřízenými za dobře odvedenou práci. Phalyová radí, že když některý řadový voják nebo pracovník udělá extra práci navíc a dosáhne mimořádného úspěchu, jeho nadřízený by to nikdy neměl přejít bez povšimnutí a pochvaly.-mm-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success