Pasti a pastičky na cestě k úspěchu v kariéře

Každý z nás dělá občas přehmaty. Jistě jsme se všichni dostali například do situace, kdy jsme cítili, že to, co jsme právě řekli zákazníkovi nebylo příliš vhodné. Jestliže se však takové jednání opakuje, značně omezuje naši kariéru. Člověk může být stokrát uznávaným odborníkem, ale když se neumí chovat, uzavírá si cestu k úspěchu. Navíc mnohdy poškozuje firmu

Jaké chování tedy přináší úspěch a co by si měli osvojit nejen manažeři?
1. Obecná slušnost – tedy dochvilnost, schopnost ocenit práci ostatních, pozdravit a poděkovat.
2. Správné využívání moderních technologií. V této souvislosti je třeba zmínit konkrétně následující:

* Schopnost vyjádřit se např. v e-mailu přesně a k věci, aniž by člověk pak musel ještě telefonicky objasňovat, co vlastně konkrétním sdělením myslel.
* Opatrnost při odesílání osobních e-mailů – existují programy, které se dokáží dostat ke zprávám v počítači, takže člověk by si měl nejprve uvědomit, co se stane, když si jeho dopisy přečte např. nadřízený.
* Neodesílejte velké přílohy – příjemci trvá dlouho, než si je stáhne a přečte.
* Nerozesílejte nevyžádané e-maily.
* Pokud nejste lékař, policista nebo odborník, který musí být neustále na příjmu, vypínejte na veřejných místech mobilní telefon. Nejde jen o obtěžování okolí zvoněním, ale hlavně o to, že kdokoli může slyšet důvěrné informace, které sdělujete druhé straně.

K těmto zásadám je zde na místě přidat ještě jednu: člověk by měl být vždy plně zodpovědný za své chování a někdy by měl zodpovídat i za chování ostatních (např. při týmové práci).

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com