Outsourcing - zvažte všechna pro a proti

Outsourcing může být dobrým způsobem, jak zvýšit zisky a celkově firmu rozvinout. Některé činnosti lze outsourcovat, u některých je to však riskantní. Manažer se však musí dobře rozmyslet, které funkce podniku outsourcuje a které nikoli.

Dobrým příkladem outsourcingu je například účetnictví, reklama a právní poradenství. Jsou to věci, které obvykle nespadají do předmětu podnikání firmy a které by tudíž jen komplikovaly její chod a spotřebovávaly velké množství finančních prostředků. Dále existují činnosti, které lze nejdříve outsourcovat a poté je může vykonávat firma sama (např. nábor určitých zaměstnanců).

Výhodou outsourcingu je to, že se smluvní firmě platí pouze za odvedenou jednorázovou práci a obvykle pouze po určitou dobu. Zaměstnanec, který by musel danou činnost vykonávat přímo ve firmě, by pobíral běžný plat a po zajištění této jednorázové činnosti by pro něj ve firmě již nebylo místo.

Nevýhodou outsourcingu je skutečnost, že firma svěřuje důvěrné informace jiné straně. Zde je na místě ověřit si důvěryhodnost smluvní firmy, její flexibilitu a to, zda dokáže odolávat nepříznivým podmínkám a rostoucím požadavkům.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com