Osobní vedení pomáhá lépe zvládat stres

Vedoucí pracovníci se musí denně potýkat se stresem. Ten vyplývá z jejich funkce – na jejich rozhodování závisí mnoho dalších věcí, navíc musí neustále hledat rovnováhu mezi soukromým životem a prací.

Právě osobní vedení může těmto lidem pomoci ujasnit si priority a životní hodnoty a dosáhnout emoční stability. Osobní vedení je založeno na partnerském vztahu a důvěře mezi pracovníkem, který této služby využívá a osobním poradcem.

Osobní poradce může také pomoci nalézat nové příležitosti, rychle řešit problémy a lépe se vyrovnávat s každodenními povinnostmi. Člověk si díky osobnímu poradci uvědomí, jakých cílů by chtěl dosáhnout a vytvoří si strategii, která k jejich dosažení vede. Zjistí také, jaké negativní prvky na něj působí např. při rozhodování a může je lépe eliminovat.
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership