Optimismus na pracovišti - ano, ale nepřehánět!

Optimismus na pracovišti – ano, ale nepřehánět!

Optimismus je základem pozitivního myšlení. Je to psychologický zdroj, který dává lidem víru, že ve svých snahách uspějí. Očekávaný úspěch jim pak dává vůli zvyšovat úsilí pro dosažení cílů. Pesimisté vůli ke zvyšování úsilí postrádají, stejně tak jako postrádají víru v sebe samotné. Kromě optimistů a pesimistů však existují i lidé, kteří nejsou ani jedním ani druhým typem – ti, kteří jsou přesvědčením optimisté, ale o svých schopnostech pochybují. Všechny tyto skupiny lidí můžeme nalézt na pracovištích. Moderní trend však předpokládá co nejméně pesimistů. Optimistická nálada na pracovišti se neustále hlouběji prosazuje zejména v USA, kde jsou vzorem optimismu prezidentské projevy.

Optimismus hraje na pracovišti významnou roli. Zaměstnanci by si měli uvědomit, že jim v optimistickém přístupu brání zejména tzv. vnitřní dialog. Výzkumy prokázaly, že čím více myslíme na špatné věci, tím blíže jsme situaci, kdy k obávaným událostem skutečně dojde. Namísto toho bychom se měli – ať už v práci nebo mimo ni – soustředit na pozitivní vnitřní promluvy a imaginativní myšlení. Optimismem na pracovišti se zabývá i společnost **Team Management Systems**, zkoumající v tomto smyslu energii, která lidem dává nadšení a zájem, schopnost překonávat překážky a hledat chyby nebo jejich „psychologický čas“. Optimismus je podle ní pro dobrý chod společností nepostradatelný. Zároveň však varuje před tím, že přílišná dávka této vlastnosti může vést k přehlížení potenciálních problémů a následným podnikovým ztrátám. Zaměstnanci by se proto měli udržovat v rovině tzv. zdravého optimismu, tedy někde mezi optimismem a pesimismem, ale blíže optimismu.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems