Optimalizace řízení talentů v období recese

Řízení talentů se v dnešní době stává důležitějším než kdy předtím. Firmy se totiž snaží dosáhnout co největší efektivity a návratnosti investic. Ke zhodnocení strategie řízení talentů poslouží diagnostický přístup založený na dovednostech.

- Vymezte svou základnu talentů. Základnu zaměstnanců s nejvyšším potenciálem vymezte pomocí co nejužšího a nepřesnějšího měření.

- Rozvrhněte talent podle organizačních cílů. Máte správné lidi na správných místech, abyste mohli dosáhnout svých klíčových cílů v rámci následujících pěti let? Směřujete k vybudování udržitelné sítě pro nábor, osobní rozvoj, řízení talentů a plánování nástupnictví? To jsou typy otázek, které byste si měli klást.

- Vytvořte profily zaměstnanců a žebříček dovedností. Pomocí dotazníků a osobních setkání sestavte profily jednotlivých zaměstnanců v jejich pracovních rolích. Pomůže jim to pochopit jejich klíčové silné stránky a oblasti dalšího rozvoje.

- Stanovte úrovně výkonnosti zaměstnanců. Toto hlubší profilování umožňuje zařadit zaměstnance do tří úrovní – nedostatečná výkonnost, dobré umístění a vysoká výkonnost. Pak je možné vytvořit plán k identifikaci klíčové základny talentů a dobře umístěných zaměstnanců, kteří mohou postoupit do kategorie vysokého potenciálu a výkonnosti. Na základě profilů zaměstnanců může firma sestavit řebříček dovedností, který napoví, kdy, zda a jak zaměstnance povýšit.

Diagnostický přístup k řízení talentů přináší řadu výhod, mezi které patří zejména získání méně subjektivních znalostí o dovednostech zaměstnanců. Pak je možné efektivněji plánovat nábor, osobní rozvoj i řízení talentů. Vzniká tak kultura silných dovedností, které si zaměstnanci uvědomují. Navíc je tu i finanční úspora a více hmatatelných výsledků.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone