Online přednášky a jak na ně

Online přednášky a jak na ně

Stále více školitelů využívá možnosti vést své přednášky prostřednictvím Internetu nebo je doplňují o e-learningové moduly. Jen málo jich však ví, jak se prosadit v médiích a jak semináře správně připravit po didaktické a metodologické stránce. Článek nabízí úvod do problematiky online přednášek a školení, společně s kontrolním seznamem.

Online přednášky dělíme na dva typy:
* **Live** – Referátu nebo přednášky se účastní všichni ve stejný čas.
* **Playback** – Zájemci si mohou záznam kdykoliv přehrát.

Před začátkem je třeba si ujasnit, pro jaké účely jsou online přednášky vhodné:
* Kognitivní stanovení cíle – Rychlé předání informací.
* Úvod do problematiky – Pro skupiny, které mají jen málo předchozích znalostí o dané látce, jsou vhodné spíš jako rychlý přehled, pro ostatní jako osvěžení znalostí.
* Potřebné informace – Všechny informace budou studujícím předány a prezentovány. Studující se musí umět v dodaných informacích rychle zorientovat.
* Čas k dispozici – Pokud pro vzdělávání není mnoho času, mohou být právě online přednášky dobrou metodou. Informace jsou však předávány pouze pasivně, proto tato metoda není vhodná pro komplexní učební proces.

Dále následuje přípravná fáze. Pro online přenosy v reálném čase se užívají videokonferenční systémy. Pro druhou variantu online přednášek je možné využít prezentaci ve formátu HTML, prezentaci doplněnou audio nahrávkou či namluveným textem, jen audio sekvenci nebo video sekvenci.

Živá prezentace by neměla být delší než 30 minut, schopnost koncentrace je ještě kratší než při klasickém semináři. Formulujte si cíle vaší přednášky bod po bodu. Nacvičujte ji tak dlouho, dokud se necítíte sebejistí. Připravte si dobrý úvod, důležité je najít motivaci: Proč je tato přednáška pro posluchače zajímavá? A nezapomeňte: Méně je často více. Dbejte na kvalitu prezentace, tedy na čitelnost, smysluplnou a odpovídající grafiku.
Zdroj: ManagerSeminare online - Magazím pro další vzdělávání manažerů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerSeminare online