Odpovědná práce začíná u jasných očekávání

Zajištění odpovědnosti zaměstnance za jeho roli v organizaci a týmu patří ke klíčovým předpokladům jak firmy, tak zaměstnanců. Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci vykonávali svou práci odpovědně a dosahovali díky tomu větší produktivity, je třeba začít vytýčením jasných očekávání.

Jestliže zaměstnanci nebudou vědět, co se do nich očekává, nemohou to plnit. Společně se proto sejděte a detailně prodiskutujte jednotlivá očekávání. Mluvte o tom, jakými způsoby chtějí vašich očekávání dosáhnout a jak jim můžete pomoci. Řekněte si také, jak budete měřit výkonnost.

Důležitou součástí efektivního řízení práce je poskytování zpětné vazby. Průběžně proto se zaměstnanci mluvte o tom, zda plní či neplní vaše očekávání. Naslouchejte při tom jejich postřehům či vysvětlením důvodů, proč se jim vaše očekávání nedaří plnit. Součástí vaší manažerské role je i to, aby měli k dispozici potřebné vybavení, zdroje a zkušenosti. Odstraňujte jim z cesty co nejvíce překážek.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com